Helaas, … stilte.

51ste Jaarconcert Koninklijke Harmonie De Vriendenkring Gierle opnieuw uitgesteld.

We gingen ervoor, maar het mag tòch niet. ’t Is te zeggen : het màg wel, maar is in de parochiezaal St.-Jan onmogelijk te doen als we de Corona-maatregelen in acht nemen. De mondmaskers, die ontsmettingsalcohol (èn andere alcohol in flesjes en vaten ook), het strikt beperken van aantallen toehoorders, en ze ruim uit elkaar zetten in de zaal, het afstand houden op het podium, dat covid-safe-ticket controleren, dat kregen we allemaal wel georganiseerd. Maar opblazen tegen een scherp afgestelde CO2-meter in een zaal zonder mechanische verluchting gaat niet lukken.

Nochtans, vanaf 9 juni 2021 mochten we opnieuw samen repeteren, eerst nog in diezelfde parochiezaal. De dirigent had een microfoon nodig opdat de laatste rij muzikanten hem kon horen, zo ver zaten we uit elkaar. Tegen beter weten in bleven we repeteren tijdens de vakantie, zelfs al was de opkomst dan beperkt. Nu het eindelijk weer mocht, en zonder garantie dat het straks nog mocht, moesten we de gegeven repetitietijd toch maximaal gebruiken? En dan die eerste repetitie terug in eigen lokaal, in het oud gemeentehuis, in september 2021! Dat was thuiskomen in normale doen. De vertrouwde gezichten op de vertrouwde plaatsen en de vertrouwde geluiden waren er weer. Zelfs de toogkoeling bromde precies gelukkiger. Terug in eigen lokaal repeteren was ook beginnen hopen ‘dat het jaarconcert kan doorgaan’.

Nieuwe stukken werden met ijver ingeoefend. De programma-volgorde werd overdacht, en de podium-présence afgewogen. Affiches zijn ontworpen en inkom- en steunkaarten werden gedrukt. De spots voor de verlichting, de projector voor de sponsors, de klanken lichtman werden geboekt. De bindteksten voor de presentatoren werden geschreven, en de afspraken gemaakt voor een verslag van het 51ste jaarconcert van de harmonie in uw eigenste dorpsblad.

Dat de Harmonie op 11 november de mis kon opluisteren sterkte de overtuiging dat het jaarconcert er zou komen. De gezichtjes van peuters achter de ramen en in de deuren van het dorp, die bij de rondgang die dag door ons dorp in de Kempen voor het eerst hun
harmonie hoorden, was goud waard. De nieuwe trommeltjes en grosse caisse klonken eerst nog aarzelend maar nadien met steeds groter vertrouwen en volume tijdens de hernieuwde kennismaking met de marsen uit het marsboekje. Dat niet weinig notabelen een hele dag achter de harmonie mee stapten toonde dat niet alleen de muzikanten de muziek hadden gemist.

Misschien maakte onze gretigheid ons blind voor de steeds somberder Covid-berichten. Misschien wilden we niet horen dat het virus zijn vierde golf inzette. Het zoù lukken, dit jaar, ons jaarconcert, 4 en 5 december. Tot twee weken vooraf. Want dan kwam er federaal Corona-overleg, en de Vlaamse richtlijnen, en de bestuursvergadering van de harmonie, en gesprekken met het gemeentebestuur, en afwachten of en wat de provinciegouverneur zou opleggen.

Daaruit kwam één ding voort wat de bodem onder het jaarconcert 2021 wegsloeg : een CO2-meter die onder geen enkel beding de drempel van 1200 ppm mag overschrijden. Mocht dat tijdens het concert wèl gebeuren, moeten we ogenblikkelijk stoppen met
blazen en iedereen aan de deur zetten. Stoppen met blazen waren we niet van plan, noch mensen aan de deur zetten. Kijk
daarom alvast uit naar het voorjaar 2022, voor het 51ste Jaarconcert van de Koninklijke Harmonie De Vriendenkring Gierle (derde poging). Wij dromen daarvan, repeteren daarvoor, zoeken nieuwe muziek bij elkaar. Houdt U alvast de data vrij, die kortelings
bekend worden?

%d bloggers liken dit: