Wissel

Al had hij een duivelsakkoord gespeeld, zo stil kreeg hij de Algemene Vergadering nooit. Op 23 april 2022 kondigen Jef Wynants aan na 30 jaar het voorzitterschap van de Koninklijke Harmonie De Vriendenkring Gierle over te laten aan een nieuwe voorzitter.

Wàt?? Jef, die was van voor ‘den Grooten Oorlog’ al bij de Harmonie, toch? Jef, die eigenhandig, of toch bijna, het nieuwe vaandel van de Harmonie heeft genaaid toen ze honderd werd? Jef die op zijn alleen, of toch bijna, de toog van de Harmonie in het toen nieuwe lokaal van het oude gemeentehuis heeft gedragen, zodat hij er aan kon gaan zitten? Jef, die meer dirigenten met de Harmonie meemaakte dan wie dan ook? Bestond er ooit een Harmonie in Gierle zonder Jef Wynants als voorzitter?

Hoe moeilijk het ook valt voor te stellen : ja, Jef stopt als voorzitter. Wie zoals Jef de verantwoordelijkheid voor zijn vereniging serieus neemt, weet hoeveel werk er achter de schermen wordt verzet. Opdat muzikanten en publiek een welklinkende Harmonie in het
dorp als vanzelfsprekend ervaren, zijn mensen zoals Jef voortdurend in de weer om karakters en persoonlijkheden samen te doen klinken. Ze praten met gemeentebesturen, met sponsors, met provincie-diensten, met ere-leden en ere-voorzitters, met dirigenten en kandidaat-dirigenten, met ouders van jonge muzikanten, met Tweede Wereldoorlogherdenkers, met herbergiers, met muziekschool-directeuren, met Sjockfestivalorganisatoren, met drukkers, met bankiers en verzekeraars, met koepelorganisaties, met instrument-herstellers, met kerkfabrieken, en met voorzitters van bevriende verenigingen.
Ze sturen, plannen, moedigen aan, blijven kritisch, bewaken de financiën, programmeren, vertegenwoordigen, zijn alom aanwezig. Dat ge daarbij overal, of toch bijna, ‘iets moogt drinken’ is welverdiend. Zo’n voorzitterschap stopt niet met een repetitie per week. En na 30 jaar heeft Jef zijn engagement meer dan volbracht.

Vraag is dan : wie gaat Jef opvolgen? Wie gaat in zijn voetsporen treden om van aan de toog redevoeringen te houden op mosselfeesten, medailles uit te reiken, dirigenten af te kondigen, en bonnekes uit te delen om d’er ene op te doen? Gelukkig presenteerde zich op dezelfde vergadering meteen een kandidaat, die met algemene instemming op de voorzittersstoel gehesen (of was het : geduwd) werd.

Met Koen Wils, zoon van Jan, krijgt Harmonie De Vriendenkring Gierle zijn 10de voorzitter. Reeds lid van de Harmonie op negen jaar oud, draait Koen ook al enige tijd mee in het bestuur. Zijn groot hart voor de Harmonie toont hij nu door het voorzitterschap op te nemen, zijn grote longinhoud toont hij al jaren op trombone. Met Koen kan de Harmonie het post-Corona tijdperk instappen, met concerten op zaterdag 4 juni (Podium vol Talent), op 27 augustus (Rond de Kiosk), op 3 & 4 december (Jaarconcert) en 16 december (Kerstconcert).

Het feestjaar 2023, wanneer de Koninklijke Harmonie De Vriendenkring 125 jaar oud zal zijn, zal onder zijn jeugdig voorzitterschap verlopen. Zoals we Koen Wils kennen, zal ook
hij als voorzitter het adagium van Jef Wynants aanhouden : “Ge zijt een vriendenkring, blijf altijd samen, en maak geen ruzie maar plezier”. Dat ge daarbij altijd, of toch bijna,
‘iets moogt drinken’ zal ook Koen kunnen bekoren.

%d bloggers liken dit: